1395/07/25

THE TIETGEN STUDENT DORMITORY

اشتراک گذاری

هر چند كه كنار هم قرار گرفتن 360 واحد اقامتی در یك بلوك امری دشوار به نظر می رسد اما این امر در خوابگاه محصلین تایتگن به سادگی اتفاق افتاده است. 

این خوابگاه در یكی از شهرك های پیرامون كپنهاگ پایتخت دانمارك و در منطقه ای سرسبز قرار گرفته است كه رودخانه ای نیز در مجاورت آن قرار گرفته و دسترسی اصلی به آن از طریق پُلی می باشد. در طراحی هوشمندانه این بنا سعی شده است تا یك مجموعه ی 360 واحدی به گروه های كوچكتری تقسیم و واحدهای همسایگی نیمه مستقلی شكل گیرد كه موجب افزایش تعلق خاطر محصلین نسبت به محیط اقامت آن ها می گردد. بدین ترتیب واحدهای اقامتی مجتمع به 30 گروه 12 واحدی در شش طبقه تقسیم شده اند كه در پلان هر طبقه پنج گروه همسایگی قرار گرفته است. در میان این پنج قسمت شكاف هایی به چشم می خورد كه در سیمای شهری پروژه نیز دیده شده و در آن ها پلكان ارتباط عمودی و آسانسور واقع شده است. 

طبقه ی همكف این بنا دایره ای كامل است كه كلیه فضاهای خدماتی و جمعی ساكنین مجتمع را در خود جای داده است. نحوه ی قرار گیری واحدهای اقامتی در طبقات به شكلی است كه تمامی واحدها در سمت بیرونی راهروهای مدور قرار گرفته و از پنجره های آن ها دید به رودخانه،‌ فضای سبز و چشم اندازهای شهر ممكن می باشد. در عین حال فضاهای عمومی هر طبقه نیز به پنج بخش مستقل،‌ تفكیك شده و به صورت مكعب هایی معلق به سمت حیاط مركزی مجتمع بیرون زده اند و پنجره های آن ها به فضای مركزی مسلط می باشد. 

طول واحدهای اقامتی ثابت نبوده و تنوع ابعاد آن ها موجب تخلخل در دیواره های بیرونی حجم گردیده است. ‌واحدهایی كه طول كمتری دارند غالباً دارای تراس بوده اما واحدهای طویل تر فاقد تراس می باشند. هر چند كه تخلخل جداره های بیرونی،‌ به مراتب كمتر از جداره های داخلی مجتمع می باشد اما از آن جا كه دید به داخل مجموعه ناممكن می باشد،‌ تخلخل كم نماهای بیرونی در مقایسه با نماهای تخت و مكعب گونه ی ساختمان های اطراف بنا، بسیار جلب توجه می كند. 

همچنین انتخاب فرم دایره ای شكل از جنبه های مختلف موجب بهبود ساختار فضایی مجموعه شده است. نخست می بایست به تفاوت فرم این بلوك با بلوك های مكعبی شكل پیرامون آن اشاره نمود كه موجب شاخص شدن بنا در محدوده گردیده است، همچنین استفاده از مصالح چوب در سایه بان های نمای بیرونی حجم تفاوت این بنا با سایر بلوك ها را آشكارتر ساخته است. علاوه بر این‌، انتخاب فرم دایره ای شكل به درونگرایی،‌ انسجام و وحدت ساختار مجموعه كمك می كند. در مركز این دایره حیاط مركزی دایره شكلی قرار دارد كه قسمت داخلی آن فضای سبز بوده و در اطراف آن نیز سكوهای نشیمن تعبیه شده است. فضای مركزی مجموعه به عنوان مركز فعالیت های اجتماعی در ساعات مختلف شبانه روز پذیرای محصلین بوده و نورگیری این حیاط از جداره های شیشه ای فضاهای جمعی و راهروها در شب بسیار زیبا و آرامش بخش می باشد.

برگرفته از:
طالبیان نیما، آتشی مهدی، نبی زاده سیما، چاپ اول، بهار 1388، مجموعه کتب عملکردهای معماری – "مجتمع اقامتی"، نشر کتابکده تخصصی معماری و شهرسازی کسری - حرفه : هنرمند، کتاب سوم.
www.arcspace.com
www.arcdaily.com

نظرات

نظری وجود ندارد، اولین نفری باشید که نظری ثبت می کنید.