1394/06/12

درس واره شماره 19- پروسه اعطای گواهینامه لید

اشتراک گذاری

 • LEED در شبکه LEED ONLINE
 • حداقل نیازمندی های اولیه
 • پروسه اعطای گواهینامه

 

LEED در شبکه:

در یک پروژه تحت بررسی LEED، مدیر پروژه مسئول هماهنگی بین تمام اعضا گروه از طریق ساماندهی و جمع آوری مدارک و مستندات از ابتدا تا دریافت گواهینامه از ارگان مربوطه است. مدیر پروژه می تواند یکی از اعضا تیم که پیش تر نیز ذکر شد باشد که در این صورت باید نقشی دو منظوره ایفا نماید. مدیر به طور معمول مسئول ثبت یک پروژه و تقسیم بندی دسترسی هر یک از اعضا تیم به LEED (سیستم مدیریت یکپارچه) در پروژه است. شبکه LEED ابزاری اینترنتی برای مدیریت پروژه ایست که به دنبال کسب گواهی LEED Certification LEED می باشد. ثبت هر پروژه در این شبکه نقطه آزادی است برای ارتباط با ارگان اعطای گواهینامه که مستندات ارائه شده را برای پیش نیازها و کسب امتیازات در طی مراحل طرح و ساخت بررسی می کند. همه پروژه های متقاضی گواهی LEED باید در این شبکه به ارائه مدل های پیشنهادی و تکمیلی مورد نیاز مانند طراحی ها، قراردادها و قوانین بپردازند تا مورد بررسی ارگان مربوطه قرار گیرند. در مرحله بعد تیم پروژه، بازتاب بررسی انجام گرفته را دریافت نموده و از موقعیت سطح گواهی اعطا شده به پروژه شان به کمک LEED ONLINE آگاه می شود. هرگونه تقاضا در خصوص تعبیر و تفسیر این پروسه از طریق همین شبکه پردازش می شود. اعضا تیم با وارد شدن به شبکه با صفحه "پروژه های من  My projects" به منظور دیدن سیستمی از پروژه های فعالی که عضوی از آن هستند مواجه می شوند، با انتخاب یکی از این پروژه ها، صفحه "پروژه من" ظاهر می گردد. این پنجره به عنوان صفحه اصلی پروژه ارائه شده و امکان دسترسی به موارد ذیل را فراهم می آورد:

 •  کارت امتیاز پروژه که اعتبارات مورد مطالبه تیم و وضعیت هریک را نشان می دهد
 •  قوانین بررسی امتیازات
 •  مدل های پیشنهادی LEED که هر کدام از این مدل ها، نحوه کسب امتیازات و پیش نیازهای آن را خلاصه می کند.

 


 برای هر پیش نیاز و امتیاز آن یک نمونه وجود دارد که باید از طریق شبکه LEED پیشنهاد شود. اگر برای نشان دادن توجیهات، نیازی به محاسبات باشد، این مدل داری یک صفحه گسترده برای تکمیل خواهد بود که به صورت اتوماتیک آن را بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز بر مبنای ملزومات ذکر شده در بخش راهنمای مرجع کامل می کند.

 • خط زمان، نمایان گر زمانی است که مدیر یک پروژه برای مرور و بررسی یک پروژه پیشنهاد می کند.
 •  پیش گواهی که برای خرید پلاک ها، ارزیابی پروژه ها و مانند آن صادر می گردد.

 
LEED برای ساختمان های موجود:

با وجود اینکه پروژه های ثبت شده تحت LEED برای ساختمان های موجود (عملکرد نگهداری در سیستم رتبه بندی) از این شبکه مانند سایر پروژه ها استفاده می کنند، چند تفاوت کلیدی در روند اعطای گواهی نامه به آنها وجود دارد. هنگامی که یک پروژه در این سیستم رتبه بندی ثبت می شود، برای طراحی و ساخت یک بنای سبز گواهی می شود، با این وجود این قبیل پروژه ها برای یک دوره بهره وری گواهی می شوند. این دوره، یک دوره تناوبی از زمان است که طی آن کاریابی با بهره وری یک ساختمان اندازه گیری می شود. از آنجایی که پیش نیازها و امتیازات از جنبه طراحی و ساخت در این سیستم رتبه بندی، آن گونه که در اغلب سیستم های رتبه بندی دیگر نقد می شوند دارای فرصتی برای بررسی توسط ارگان صدور گواهی نمی باشند. لذا این پروژه ها تنها پس از تکمیل دوره بهره وری قابل پیشنهاد برای اعطای گواهینامه هستند. 


حداقل نیازمندی های اولیه:

با توجه به اینکه در هر سیستم رتبه بندی پیش نیازهایی وجود دارند که بایستی فراهم شوند موارد ذیل به عنوان حداقل این نیازها معرفی می گردند، این حداقل ها مربوط به تمامی سیستم های رتبه بندی می باشند که مولفه های حساسی هستند و در کارت امتیاز یک پروژه درج نمی گردند، اما در مقابل هنگام ثبت یک پروژه در شبکه ذکر می شوند. در صورت مشاهده عدم رعایت هر کدام از این حداقل های هفت گانه در هر زمان، پروژه در خطر از دست دادن گواهی خود که شامل هزینه پرداختی برای ثبت نام و اعطای گواهی نیز می باشد، قرار می گیرد.

این حداقل های هفت گانه عبارتند از:

 1. رعایت قوانین زیست محیطی: پروژه ها باید از تمامی دستورات و قوانین محیطی در رابطه با ساختمان و متناسب با پروژه در هر منطقه تبعیت نمایند.
 2.  دائمی و کامل بودن بنای مورد تقاضا: همه پروژه هایی که به دنبال کسب این گواهی می باشند بایستی در محلی با مالکیت مشخص و دائمی ساخته و مورد بهره برداری قرار گیرند.

 
3. توجیه پذیر بودن ابعاد پروژه: تمامی این پروژه ها بایستی در ابعاد توجیه پذیر و با تخصیص بودجه کافی تا اتمام عملیات و در محلی با مالکیت محرز بنا گردند و دارای فضا و محوطه باز متناسب با پروژه باشند.

4. پیروی از حداقل سطح زیربنا: با توجه به نوع کاربری پروژه و سطح زیربنا در محدوده زمین، محل احداث پروژه بایستی به صورت حداقل محاسبه گردد.

5. پیروی از حداقل تراکم: با توجه به نحوه محاسبه زیربنای پروژه و تعداد ساکنین مجموعه، بایستی حداقل تراکم با توجه به حداکثر تعداد ساکنین بنا مورد محاسبه قرار گیرد.

6. دقت در انتقال صحیح اطلاعات میزان مصرف انرژی و آب در ساختمان: سازندگان و مصرف کنندگان این پروژه ها بایستی متعهد شوند که در دوره زمانی خاص (حداقل 5 سال) تمامی جزئیات مصرف آب و انرژی در ساختمان را محاسبه و ارائه نمایند.

این تعهد در روز اعطای گواهی و یا آغاز استفاده از ساختمان آغاز می گردد و در صورت تغییر مالکیت نیز به مالکین جدید منتقل می گردد. 7. رعایت حداقل سطح اشغال زمین: سطح اشغال زمین در این پروژه ها نبایستی از مقدار مشخصی کمتر باشد. توجیه پذیر بودن ابعاد پروژه LEED در سه مرحله قابل بررسی است:

 •     ابعاد زمین محل احداث پروژه
 •     ابعاد محل قابل احداث در محدوده زمین
 •     محل قرار گیری بنا در فضای قابل احداث

خط مرز ملک با توجه به سند مالکیت و نقشه قانونی آن تعریف می گردد. خط مرز پروژه قابل احداث LEED می توان همان خط مرز مالکی و یا کمتر از آن باشد. برای مثال یک دانشگاه ممکن است چندین هکتار زمین داشته باشد ولی تنها در بخشی از آن اقدام به احداث بنانماید که این بخش مورد توجه و بررسی LEED قرار خواهد گرفت. شهرداری های محلی، مسئول تعیین کاربری های زمین و رتبه بندی در هر منطقه شامل نواحی مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، صنعتی و غیره می باشند که این تقسیم بندی ها بر مبنای موارد زیر تنظیم می شوند:

 •   نوع بنا ( مسکونی، تجاری، مختلط و... )
 •   ارتفاع بنا
 •   سطح اشغال و تراکم ساخت بنا

اعضا تیم پروژه باید از این قوانین آگاه باشند و قرارگیری در محدوده این قوانین از اولویت های LEED است.


اعطای گواهینامه برای پروژه ها:

این روند با ثبت پروژه آغاز می گردد، برای این کار مدیر پروژه بایستی وارد شبکه LEED شود و دستور العمل های موجود را دنبال کند. روند ثبت با بررسی رعایت قوانین، شامل ارتباط و تأییدیه عضویت در ارگان مربوطه آغاز می شود، گام بعدی شامل انتخاب یک سیستم رتبه بندی است. این شبکه توسط "انتخاب کننده سیستم رتبه بندی" جهت دستیابی به مناسب ترین سیستم برای این پروژه خاص کمک می کند. قبل از رسیدن به مرحله "نتایج سیستم رتبه بندی" مدیر تیم بایستی رعایت حداقل های هفت گانه را مورد بررسی قرار دهد و پس از حصول اطمینان از صحت آن دسترسی به کارت امتیازبندی LEED حاصل می گردد.

گام بعدی ثبت، شامل وارد کردن اطلاعات خاص پروژه از قبیل آدرس، نحوه ارتباط با مالک، مساحت آن و تاریخ آغاز و اتمام عملیات ساختمانی آن است. سپس همه این اطلاعات بر روی صفحه ای برای بررسی به نمایش در می آید و پس از پرداخت هزینه های مربوطه این اطلاعات مورد تأیید قرار می گیرد، آنگاه دسترسی به قسمت شبکه Online پروژه برای مدیر پروژه از طریق قسمت "پروژه من" میسر می گردد و بخش جدیدی برای خدمات مشتریان به پروژه تخصیص داده می شود.
پس از ثبت پروژه، مدیر پروژه دیگر اعضای تیم را به شبکه LEED دعوت می کند و پیش نیازهای هماهنگ کننده و امتیازاتی را که مسئول کسب آن خواهند بود برای آنان مشخص می نماید.داین تقسیم بندی وظایف، به این معنی است که هر پیش نیاز و امتیاز دارای شخص مسئولی خواهد بود که وی مدارک مورد نیاز و ویژه آن را فراهم نموده و بر روی شبکه قرار می دهد.

هنگامی که هر یک از اعضا تیم، مسئولیت بخشی را به عهده می گیرند، وظیفه تکمیل و تأیید نهایی آن را نیز به عهده خواهند داشت. به یاد داشته باشید در قالب یک مدل پیشنهادی بعضاً ممکن است تمام پیش نیازها و امتیازات، نیاز به مدارک بیشتری نیز داشته باشند. تقاضای ارتقای امتیاز پروژه به مدارج بالاتر نیز در هر زمانی در طول پروژه و پس از ثبت پروژه میسر می باشد. این شبکه در بر گیرنده اطلاعات پایه ای از متقاضیان مشابه در گذشته نیز می باشد که می تواند راه گشای متقاضیان جدید باشد.

پس از طی مرحله طراحی و تکمیل مدارک، امکان ارائه تقاضانامه بررسی فراهم می گردد و این بررسی در هر مقطعی وضعیت دریافت گواهی را به صورت موقت در اختیار تیم قرار می دهد تا مسئولین پروژه از جایگاه آن در مسیر کسب گواهی آگاه شوند.


تیم های طراحی مجازند از مزایای این روند بررسی مقطعی، در تمامی پروژه ها بهره برداری نمایند.داگر تیم تصمیم بگیرد که این بررسی مقدماتی را در انتهای طراحی پیگیری نکند، بایستی تا پس از تکمیل ساختمان برای ارائه مدارک آن صبر کند.ذبه طور خلاصه تیم طراحی می تواند به جای دو بررسی گواهی ( یکی در انتهای طراحی و دیگری در پایان مرحله ساخت ) فقط یک بررسی نهایی را انتخاب کند و همه مدارک را پس از اتمام پروژه ارائه نماید.

در زمان بررسی اظهارنامه، مدیر پروژه بایستی هزینه ای را نیز پرداخت نماید، این هزینه مبتنی بر عضویت در شبکه، متراژ پروژه و درجه ای است که پروژه در سیستم رتبه بندی به دنبال آن می باشد.ذمدیر پروژه موظف است خلاصه ای از وضعیت پروژه را کتباً اظهار نماید تا پیش زمینه ای از آن شامل کارایی مورد نظر، موقعیت محل احداث پروژه و هرگونه جزئیات دیگری که ارائه آن لازم به نظر می رسد را برای اعضا موسسه صدور گواهی فراهم نماید. تصاویر و نقشه ها و هرگونه عکس و مدارک مربوطه بایستی در شبکه بارگذاری شوند. چارچوب زمانی بررسی گواهی:

جدول زمان بندی مرتبط با مدل های پیشنهادی و روند بررسی گواهی LEED برای آن را مشخص می کند. قابل ذکر است چهارچوب زمانی ارائه شده در مورد هر دو بررسی طراحی و ساخت، کاربردی می باشند. هنگامی که تیم، پروژه ای برای هرکدام از انواع بررسی های پیشنهادی ارائه می نماید، باید در انتظار دریافت پاسخ از ارگان مربوطه بماند و با مراجعه به شبکه که مرتباً به روز رسانی می گردد از وضعیت آن آگاه گردد. سپس زمان محدودی در اختیار مدیر پروژه برای ارائه اطلاعات کامل تری جهت برآوردن ملزومات پروژه قرار می گیرد و تایید این مرحله نیز پس از طی پانزده روز به اطلاع مدیر پروژه خواهد رسید.

چنانچه تیم ها، تقاضای بررسی طراحی را داده باشند بایستی مجدداً همین گام ها را برای بررسی ساخت نیز طی کنند و چنانچه پروژه در این سیستم امتیازدهی، موفق به کسب رتبه نگردد فرصتی برای تجدید نظر وجود خواهد داشت که در نهایت در صورت پذیرفته شدن آن، گواهی LEED برای پروژه صادر خواهد گردید. روند اعطای گواهی برای سیستم های رتبه بندی اغلب دارای پنج مرحله اند: 1-آغاز پروژه، 2-طراحی، 3-ساخت، 4-بررسی، 5-صدور گواهی.

  

در خصوص پرونده های خاص مسکونی اعضای دیگری نیز درگیرند و علاوه بر آرشیتکت ها، مهندسین و پیمانکاران، به طور خیلی اختصاصی یک سرویس دهنده LEED و یک کارشناس معماری سبز نیز مورد نیاز است. روند اعطای گواهی برای پروژه های کلان شهری متفاوت است و تنها دارای سه مرحله زیر است. لکن می توان سال ها زمان برای تکمیل نیاز داشته باشد.

 •    نقشه سایت پیش از صدور مجوز بررسی می گردد.
 •    گواهی بر مبنای نقشه تأیید شده اعطا می گردد.
 •    بررسی پس از توسعه ادامه می یابد و تا پایان مراحل ساخت پیگیری می گردد.

 

پیش گواهی:

 صدور پیش گواهی فقط برای برخی پروژه های خاص امکان پذیر است، این گواهی به پرونده های طراحی شده که به مرحله ساخت نرسیده اند به منظور بررسی و بازاریابی تعلق می گیرد. این پیش گواهی بر مبنای سیاست گذاری طراحان پروژه صادر می گردد و فقط زمانی واقعی می گردد که پروژه به مرحله ساخت و تحقق اهداف LEED رسیده باشد. اعطای مجدد گواهی:

 از آنجا که اعتبار امتیازات LEED برای پروژه ها 5 سال است پس از منقضی شدن این دوره استفاده، پروژه ها بایستی مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرند. این شامل پروژه هایی که قبلاً در ارگان های دیگر ارزیابی شده باشند نیز می باشد و برای اعطای گواهینامه مجدد و یا صدور گواهینامه جدید، هر پروژه بایستی از استراتژی LEED پیروی نمایند. به منظور بررسی نمونه ای، طرح توسعه مجموعه اداری و دانشگاهی ITC بنگلور هندوستان ITC administrative and academic complex Bangalore, India را در نظر گرفته ایم که توسط مشاور اتکینز Atkins با هدف دریافت بالاترین درجه LEED (پلاتینیوم) برای ساختمان های سبز طراحی شده است. 

اگر چه ITC از مزایای این مجموعه که از تغییر کاربری انبارهای بزرگ صنعتی که در آرایشی افقی با ایجاد پیوندی قوی از فضای سبز، محیطی مناسب برای کاربران خلق کرده بود، به خوبی آگاه بود ولی نیاز به توسعه این فضا برای ظرفیتی حدود چهار برابر داشت، لذا بر آن شد تا بنایی با یک نظم عمودی و ارتفاع متوسط به بنای موجود بیافزاید تا گنجایش 1200 نفر کاربر جدید را داشته باشد و در عین حال مزایای پردیس زیبای سبز افقی را نیز از دست ندهد. اولین راه حل اتکینز ، به حداکثر رساندن نظم ساختمان ها در سایت با جهت دادن آنها در محور طولانی در راستای غرب به شرق بود، این انتخاب بهره گیری از حداکثر نور خورشید، در عین کاهش حرارت آزاردهنده آن در فضاهای اداری را در پی داشت.


این جهت گیری مزیت تشدید بادهای غرب به شرق که باعث آسایش دمایی در فضاهای باز مابین برج های اداری بود را نیز سبب می شد. این ساختمان ها همچنین بر اساس حفظ درختان موجود در سایت که برخی قدمتی صد ساله داشته اند، آرایش داده شدند. این درختان علاوه بر سایبان گسترده ای در منظر این پروژه، زیستگاه مناسبی برای حیات وحش و پرندگان شهری نیز بودند. از دیدگاه معمارانه، مشاور به دنبال خلق یک پردیس عمودیبه کمک فضاهای سبز مطبق توسط ساختارهایی با فضاهای ارتباطی سبز و باغ های معلق بوده است. طراحی نما در راستای کاهش حرارت خورشید و افزایش حرکت باد میان ساختمان ها صورت گرفته است. این بررسی تحلیل گرانه، همراه با اصل طراحی پایدار، منتهی به یک زبان معمارانه گردید و نمونه ای زیبا از چگونگی اینکه یک طرح پایدار مناسب می تواند مزایایی را در هر زمینه فراهم آورد، خلق نمود و همین استراتژی باعث گردید تا این پروژه به عنوان یکی از برترین ها در زمینه پایداری معرفی گردد. 


 


 برگرفته از:
خونساری نژاد، امیر، زمستان 1391، "فصلنامه تخصصی معماری طراح"، شماره 7.
www.ecogeek.ir
www.hgtvdecor.net
www.homesthetics.net
www.freshome.com
www.greenawards.com
www.sustainablecitiescollective.com
www.archcase.com

نظرات

نظری وجود ندارد، اولین نفری باشید که نظری ثبت می کنید.