1395/04/29

NEW HALL EXHIBITION MESSE BASEL, SWITZERLAND

اشتراک گذاری

تمركز سالن های نمایشگاهی پیرامون میدان نمایشگاه شهر بازل،‌ هدف اصلی توسعه این نمایشگاه و بخش مهمی از برنامه ریزی شهری محله كلاین بازل بود. علاوه بر این،‌ احیای فضاهای نمایشگاهی دورافتاده محوطه ‌فعلی راه آهن برای ساخت آپارتمان و دفاتر اداری و تجاری ‌و حفظ محوطه ‌نمایشگاه ساعت و جواهر كه برای شهر بسیار اهمیت داشت، بخشی دیگر از برنامه بود. بنابراین تغییر دو سالن یك و سه كه از نظر ارتفاع سقف،‌ فاصله ستون ها و ظرفیت تحمل بارِ كف ها با مقتضیات امروز تطابق نداشتند، ضرورت داشت. برای انعطاف پذیری بیشتر، ‌سالن ها باید به هم متصل می شدند و محوطه ای هم برای پاركینگ در نظر گرفته می شد.

به دلیل نیاز نمایشگاه به حجم های بزرگ و محوطه های پیوسته، ‌سالن جدید در سه طبقه به سالن یك اضافه می شود و برای اتصال آن به سالن های دیگر، ساختمان جدید روی میدان پُل می زند و یك فضای عمومی سرپوشیده به وجود می آورد، چیزی شبیه به محوطه ‌ایستگاه راه آهن یا یك بازار سرپوشیده،‌ اما با طرح مدرن. این عنصر كلیدی معماری و شهری كه انتهای جنوبی میدان را مشخص می كند،‌ از یك گشودگی بزرگ دایره شكل در بالا نور می گیرد. این محوطه كه برای رویدادهای متنوعی كه در طول ‌و در فاصله‌ بین نمایشگاه ها برگزار می شوند طراحی شده و بازدیدكننده های نمایشگاه ها و همه ‌مردم می توانند از محوطه‌، ‌رستوان و فروشگاه های آن استفاده كنند، سالن نشیمن شهر نام گرفته. این سالن كه همیشه باز است، ‌نه فقط ورودی به محوطه نمایشگاه ها، ‌بلكه كانون اصلی زندگی جمعی در مهم ترین خیابان مركز خرید و عامل سر زندگی پیرامون میدان خواهد بود.

مسیر جدیدی بین این سالن و پاركینگ چند طبقه‌ موجود،‌ دسترسی بهتری به میدان برای پیاده ها فراهم و امتداد آن، ‌ارتباطی شرقی – غربی بین میدان و محله مسكونی مجاور برقرار می كند. خدمات و كالاهای مورد نیاز سالن جدید عمدتاً از طریق یك راه زیرزمینی وارد می شوند، در نتیجه از رفت و آمد كامیون ها در میدان هم كاسته خواهد شد. این میدان عمدتاً‌ً برای پیاده ها و دوچرخه سوارها و برای بسیاری از اهالی،‌ اصلی ترین فضای روباز عمومی است.

سالن نشیمن شهر می خواهد معماری درون نگر این حیاط را به بیرون هدایت و آن را در تمام طول سال قابل استفاده كند.

سالن های نمایشگاهی اغلب از بیرون همچون توده ای از جعبه های بزرگ دیده می شوند، به پنجره زیاد نیاز ندارند و تمایزات معمارانه، ‌مانعی در برابر انعطاف پذیری فضای داخلی آن ها به شمار می آید. در نتیجه عمدتاً نماهای وسیع و یكنواخت آجری،‌ (سالن دو) یا شیشه ای،(سالن یك) دارند.

برای اجتناب از این شباهتِ تكراری،‌ در سالن جدید رویكرد متفاوتی به كار گرفته شد. این سالن سه تراز نمایشگاهی دارد، تراز ورودی در پایین ترین سطح،‌ همسطح خیابان و میدان است. ورودی زیرزمین سالن نشیمن شهر را بی واسطه به سالن یك وصل می كند كه فضایی با گنجایش 2500 نفر برای برگزاری رویدادهای مختلف است و تعدادی رستوران و كافه و مغازه هم در سرسرا قرار می گیرند. نمای رو به خیابان با شیشه های وسیع،‌ شفافیت و گشودگی فضایی مناسبی برای مجموعه ‌نمایشگاه ایجاد می كند.

دو طبقه ‌نمایشگاهی در تراز بالاتر از هم مجزا شده اند تا از حالت جعبه مانند معمول خارج شوند. بنابراین سالن جدید متشكل از سه عنصر جداگانه است كه هر یك روی دیگری و با زاویه‌ متفاوت روی خیابان پیش آمده اند تا پاسخگوی شرایط متفاوت شهر باشند. سالن جدید از هر نقطه نمای متفاوتی دارد و در آن از یكنواختی نماهای یك شكل اجتناب شده. اما این تنوع معمارانه،‌ به نحو متضادی با انتخاب مصالح یكدست (‌آلومینیوم)‌ برای كل سطوح بیرونی تقویت شده. نمای متشكل از نوارهای تابیده مفصل دار،‌ تمهیدی است برای كاهش مقیاس حجم های بزرگ نمایشگاه در محوطه‌ پیرامونی. این فقط یك عنصر تزئینی نیست بلكه وسیله ای عملی برای تنظیم نور طبیعی بخش های مجاور و قاب گرفتن چشم اندازهای خاصی از محوطه های همگانی بالای سالن نشیمن شهر است.

برگرفته از:
مجد آبادی، حبیبه، "سالن جدید نمایشگاه بازل ،‌سویس"، فصلنامه معمار، مرداد و شهریور ماه 1392، شماره 80.
www.archinect.com

نظرات

نظری وجود ندارد، اولین نفری باشید که نظری ثبت می کنید.