1395/03/07

درس واره شماره 19- نیاز به تفکر پارامتریک از دیدگاه فرشید موسوی

اشتراک گذاری

نرم افزار پارامتریک جایگزین تفکر پارامتریک نیست. 

تفکر پارامتریک در معماری مسئله جدیدی نیست. معماری خوب همیشه به نقش اجتماعی اش آگاه، و متعاقباً متأثر از پارامترهای چند ظرفیتی است. از سوی دیگر، پارامتریسیزم از دردسر پارامترهای خارجی رها شده و خودمختاری فرم های معماری را رواج می دهد. پارامتریسیزم وعدۀ سبکی با شیوه های جدید ایجاد فرم برای تولید فضاهای غیرمنتظره با نتایج خیره کننده را می دهد. اما از آن جا که فرم هایی که پارامتریسیزم ارائه می دهد به گونه ای غیرقابل توضیح اما قابل پیش بینی همیشه نرم، موج دار و متشکل از واحدهای کوچکی اند که به تدریخ تغییر می کنند، مسئله این است که پارامتریسیزم چگونه می خواهد به وعدۀ خود عمل کند؟

 

Farshid Moussavi, Architect, Shiraz-Iran, 1965

 

parametric

 

parametric 


اوایل دهۀ 90 که به مدرسۀ معماری Architectural Association پیوستم، واحد جان John و جولیا فریزر Julia Freezer تنها واحدی بود که بر روندهای تولید فرم تمرکز داشت (دیگران اغلب در حال بررسی توابع نشانه شناختی بودند). بهترین دانشجویان آن ها با پیش تصور پارامتریسیزم و نوشتن الگوریتم های جدید یک روند منفصل فرم یابی را دنبال می کردند. بر عکس در دورۀ پنج که من کمک مربی بودم، تفکر پارامتریک روشی برای ترکیب آزمایش صوری با دغدغه های اجرایی فرم، ناشی از زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به شمار می آمد. دانشجویان از طریق کار میدانی اطلاعات محیط پروژه شان را قبل از ارائۀ برنامه برای تولید فرم جمع آوری می کردند، که هدف از آن برقرار کردن نظم در تحلیل با اجتناب از فرم به خاطر خود فرم بود، این امر مستلزم ایجاد همبستگی و ارتباط میان آرایه های پیچیدۀ پارامترهای خارجی مرتبط از طریق تکنیک های معماری هندسه و سازمان دهی بود.

 

 AA Shool Of Architecture, London-UK

 

La Folie Divine, Farshid Moussavi, Architecture, Montpellier-France

 

Parametricism


به عنوان مربیان جوان متهم می شدیم که به اطلاعات شبه علمی بدون هیچ گونه نظریۀ ایدئولوژیک علاقمندیم، به یاد می آورم پیتر کوک Peter Cook که به یکی از جلسات نقد و بررسی ما دعوت شده بود، چنان از فقدان خلاقیت ما اذیت شد که همان اوایل با عصبانیت از اتاق بیرون رفت. مسلماً دورۀ پنج، کاستی های خود را داشت و با اتوکد و میکرواستیشن محدود شده بود، دانشجویان چنان زمان زیادی صرف جمع آوری اطلاعات می کردند که زمانی برای اجرای مجدد برنامه ها برای تغییر چگونگی ترسیم پارامترها با یکدیگر نداشتند. روش کار از پایین به بالا بود. بنابراین این دانشجویان تنها می توانستند روند را کنترل کنند، نه فرم حاصل از آن را.

 

Peter Cook, Architect, Southend On Sea-England, 1936

 

Kunsthaus Graz, Peter Cook & Colin Fournier, Graz-Austria, 2003


پس از تجربیات اولیۀ ما در طراحی پارامتریک، دنیا پیشرفت کرده و با مشکلات بزرگی، به دلایل پیچیدۀ مرتبط با هم رو به رو شده. اکنون لازم است ما معماری را تنها یک هنر پلاستیک ندانیم و بعد از توجه بیش از حد به پارامتریسیزم و فرم، تفکر پارامتریک را دوباره بازبینی کنیم. معماری عملی است که با مواد سروکار دارد نه با ماهیت و موضوع. زمانی که معماری از پیچیدگی محیطش جدا شود، در حالی که محیط اطرافش کماکان در حال تغییر است در زمان متوقف می شود. معماران باید با جنبه های فیزیکی این پارامترهای اجتماعی و محیطی – اقلیم، اقتصاد، چوب و استیل – تعامل داشته باشند.

 

Parametric Design By Norman Diaz

 

Parametric Design


این توانایی ها باید به عنوان مواد معماری در نظر گرفته شود. نرم افزار پارامتریک آن ها را به عنوان پارامتر بر می گزیند تا ما بتوانیم تصمیمات شکلی پایدار بگیریم. با این روش نه تنها می توانیم فرم های جدید طراحی کنیم بلکه می توانیم به عنوان مثال فرم هایی با استفاده از مواد کمتر، جلوگیری از اتلاف انرژی، بهینه سازی چیدمان، تنظیم درست اکوستیک داخلی و ساختمان هایی سازگار با نیازهای محیط اطراف خود بسازیم. فرم ها نه یکنواخت (پیرو کارایی مطلوب مدرنیسم) بلکه بهینه شده، متمایز و ناهمسان خواهند بود.

 

Shenzhen Bao An International Airport, Studio Fuksas, Shenzhen-China, 2013

 

Parametric Ring 

 

Parametric Think

 

Sample Of Parametric Pattern


بگذارید "پایداری" نه فقط یک سوپاپ ایمنی در روند معماری، بلکه روشی برای طراحی باشد. نرم افزارهای امروز به ما کمک  می کند در تقاطع اطلاعات طراحی فکر کنیم و تصمیماتی براساس حلقه های بازخورد بین رابطه های شکلی و عملکردی بگیریم. نرم افزار پارامتریک باید از حصار پارامتریسیزم رهایی یابد، و طرح های هوشمندانه ای که پیچیدگی محیط ما را می نمایاند تولید کند. بسیار آسان است که از ناامیدی به پارامتریسیزم پناه ببریم، یا از شوک بحران اقتصادی به مدرنیسم ساده انگار و خاطره انگیز بازگردیم. جهان بسیار پیچیده و مشکلاتش بسیار اضطراری است، محیط ساخته شده و فرهنگ آن نیازمند تفکر پارامتریکی است که مواد را جایگزین ماهیت کند.

 

Parametric Industrial Design

 

Guangzhou Opera House, Zaha Hadid, Guangzhou-China, 2003-2010

 

 Interior Parametric

 

Parametric Design

برگرفته از:
موسوی، فرشید، "نیاز به تفکر پارامتریک"، فصلنامه معمار، بهمن و اسفند ماه 1391، شماره 77.
www.architectsjournal.co.uk
www.farshidmoussavi.com
www.commons.wikimedia.org
www.aaschool.ac.uk

نظرات

نظری وجود ندارد، اولین نفری باشید که نظری ثبت می کنید.